ข่าวกิจกรรมด้าานสุขภาพ

ข้อมูลพัฒนาการเด็ก

เรื่องน่ารู้ของลูกน้อย

ลูกทุกคนเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกน้อยจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกๆ คนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกเสื้อผ้าและของใช้ที่มีคุณภาพดี จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่หลายๆ คนที่ใส่ใจเรื่องของเด็ก...

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก

วัยเด็กของทุกคน มีสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเพื่อนก้าวผ่านข้ามวันเวลาอันสดใส นั่นก็คือ “ของเล่น” บางครั้ง คนมักคิดว่าของเล่นไม่ใช่เรื่องสลัก...

พัฒนาการเด็กวัย 1 – 3 ขวบ

นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นอย่างมากนะคะ เพราะว่าพัฒนาการด้านสมองของลูกเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เรามาดูพัฒนาการเด็ก อายุ 1-3 ปี....

พัฒนาการเด็กวัย 3 – 6 ขวบ

พัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี ส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่ระบบการเรียนในชั้นอนุบาล ทำให้ลูกได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง การอยู่ร่วมกับเพื่อน พัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี มีดังนี้....

พัฒนาการเด็กวัย 6 ขวบขึ้นไป

พัฒนาการของเด็กวัย 6 ขวบ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ ... จึงทำให้เขา “รู้ภาษา” มากขึ้น อีกทั้งสมองและร่างกายก็เติบโตพร้อมสู่การเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้นในระดับประถมศึกษาต่อไป...