Previous slide
Next slide
.
.
Previous slide
Next slide
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สา'สุข

        การประชาสัมพันธ์สสอ.น้ำขุ่น มีบทบาทและมีความสำคัญ ในการที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนรายงานข่าวสาร กิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของหน่วยงาน องค์กร

 • ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดูรายละเอียด
 • ………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
Gallery
วันที่ 13 มิถุนายน 2567
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บูรณาการอำเภอเคลื่อนที่“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 มิถุนายน 2567
🔶เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะยางตำบลขี้เหล็กและตำบลไพบูลย์ เวลา 10.00น. นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น พร้อมด้วย นายสันติ ศรัทธาพันธ์ สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอน้ำขุ่น เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นตำบลขี้เหล็ก จำนวน 10 ราย
วันที่ 10 มิถุนายน 2567
🔶ร่วมเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนายสันติ ศรัทธาพันธ์ สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น พร้อมด้วยนางปวีนา สุวรรณ ผอ.รพ.สต.น้ำขุ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
วันที่ 6 -7 มิถุนายน 2567
🔶กิจกรรมอบรมความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งตับและท่อน้ำดี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่นจัดอบรมความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองสุขภาพดี การศึกษาเท่าเทียม สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2567 ณ วัดบ้านโนนสง่า ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 มิถุนายน 2567
🔶ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ หลังที่ 3 งบประมาณการสร้างจากจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น โครงการวิ่ง 3 อิ่ม
วันที่ 6 มิถุนายน 2567
นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น พร้อมด้วยนายสันติ ศรัทธาพันธ์ สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณอำเภอที่มีผลงานดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเด็กปฐมวัย และนางสาวอัจฉรา กำไมล์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทีมแกนนำระดับจังหวัด/อำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 มิถุนายน 2567
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
สาระน่ารู้
เกร็ดความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
Link
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Link
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่สำนักงาน

          สำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำขุ่น
เลขที่ 274 หมู่ 9 ตำบล ตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
จังหวัด อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-45864-621 มือถือ. 095-613-51455