รพ.สต.ขี้เหล็ก

บุคลากร รพ.สต.ขี้เหล็ก

นายสุพิทักษ์ ทัดสิงห์

ผอ.รพ.สต.ขี้เหล็ก

นางสาวนรินทร์ โมลานิล

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางสาวพิศมัย สุโยธา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนิตยา สายทอง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นางสาววันเพ็ญ พันธ์รัมย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววรรณิภา คำภาทู

พนักงานผู้ช่วยทันตาภิบาล

นางนิสา วงศ์ใหญ่

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางพะเยา แก้ววงษา

พนักงานผู้ช่วย

นางสาวบุญยิ่ง ปั้นทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวฟ้าอำไพ พวงสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพฏิบัติการ

นายชัยเนตร พงษ์เกษ

พนักงานบันทึกข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
รพ.สต.ขี้เหล็ก

ประวัติความเป็นมา

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ที่ตั้งและอาณาเขต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้เหล็ก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่นประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 115 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน

เขตการปกครอง

  ทิศเหนือ            ติดต่อ    ตำบลกุดเรือ  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังอุบลราชธานี

ทิศตะวันออก      ติดต่อ    ตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้                 ติดต่อ   ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี

     ทิศตะวันตก        ติดต่อ    ตำบลไพบูลย์  อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี